RealWorld Graphics - webová a aplika?ní grafika

P?ihlásit nebo zaregistrovat.

Zjistěte více o schopnostech RealWorld editoru ikon   

RealWorld Editor Ikon - verze 2010.1

  • Ikona je generována z obrázk? a 3D model? z integrovaného 3D-editoru.
  • Windows Vista nebo XP 32bitová ikona s alfa kanálem modifikovatelná v editoru ikon.
  • úpravy obrázk? a ikon pomocí vlastních skriptovanych operací a kreslení antialiasovanych tvar? v editoru rastrovych obrázk?.
  • Sou?ástí je 37 ikon v?etně zdrojovych 3D model?.

Stáhněte zku?ební verzi RealWord Designeru - editoru ikon.


Zjistěte více o vyrobě ikon na zakázku   

Vyroba ikon a obrázk? na zakázku

  • Realisticky, nevtíravy a funk?ní vzhled v?ech dodanych ikon.
  • Prvot?ídní kvalita a ?itelnost obrázk? v?ech velikostí v?etně nejproblemati?těj?í 16-ti pixelové verze.
  • Poznejte na?e pracovní postupy a zjistěte, na co se dívat, kdy? posuzujete kvalitu ikony.

Kontaktujte nás, pokud pot?ebujete dal?í informace nebo odhad ceny projektu.


Procházet obsah knihovny ikon   

Ikony ke sta?ení zdarma

  • Rozr?stající se knihovna Windows XP ikon obsahuje jak profesionální aplika?ní ikony, tak i obrázky pro Vá? desktop nebo buddy ikonky pro Vá? IM software (MSN Messenger, ICQ, ...).
  • Vět?ina sad ikon v knihovně je pro osobní pou?ití zdarma.
  • Knihovnu je mo?no prohledávat zadáním klí?ovych slov.

真人捕鱼游戏